Muzeum Wojska w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. „Utworzenie centrum muzealno-edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu – etap II”.

Informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji mgr Michał Andrzejczyk reprezentowaną przez Michała Andrzejczyka z siedzibą ul. Wojska Polskiego 109, 12-200 Pisz na kwotę brutto 13.499,25 zł. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły trzy oferty, które spełniają przyjęte kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty. Wartość oferty mieści się w kwocie , którą Zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie podpisania umowy na realizację zamówienia.
Prowadząca postępowanie 
Iwona Tomczak 
specjalista ds. zbiorów, depozytów, inwentaryzacji

Data powstania: piątek, 26 sie 2022 14:41
Data opublikowania: piątek, 26 sie 2022 14:48
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1301 razy

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji "„Utworzenie centrum muzealno-edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu – etap II”.
Data powstania: piątek, 19 sie 2022 16:06
Data opublikowania: piątek, 19 sie 2022 16:10
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1362 razy

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania na przygotowanie projektu oraz wykonanie makiety dawnego Rynku Orzysza wraz z postumentem oraz dostarczenie i montaż wykonanego dzieła w siedzibie Zamawiającego w ramach realizacji projektu „Miniaturowe miasto. Stworzenie makiety dawnego Rynku Orzysza”.

Informuję, że w przeprowadzonym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Stangel”, ul. Żytnia 66, 95-100 Zgierz za kwotę 40.000,00 zł. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło osiem ofert, które spełniają przyjęte kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty. Wartość oferty mieści się w kwocie , którą Zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie podpisania umowy na realizację zamówienia.

Beata Szymankiewicz

Dyrektor Muzeum Wojska, Wojskowości

I Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

Data powstania: sobota, 19 cze 2021 15:10
Data opublikowania: sobota, 19 cze 2021 15:12
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3520 razy

Zaproszenie do złożenia oferty

na przygotowanie projektu oraz wykonanie trójwymiarowego modelu(makiety) dawnego Rynku Orzysza w ramach realizacji projektu "Miniaturowe miasto.Stworzenie makiety dawnego Rynku Orzysza"
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 cze 2021 15:16
Data opublikowania: piątek, 4 cze 2021 15:21
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3579 razy

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 31 mar 2021 15:36
Data opublikowania: środa, 31 mar 2021 15:40
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3921 razy