Muzeum Wojska w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. „Utworzenie centrum muzealno-edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu – etap II”.

Informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji mgr Michał Andrzejczyk reprezentowaną przez Michała Andrzejczyka z siedzibą ul. Wojska Polskiego 109, 12-200 Pisz na kwotę brutto 13.499,25 zł. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły trzy oferty, które spełniają przyjęte kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty. Wartość oferty mieści się w kwocie , którą Zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie podpisania umowy na realizację zamówienia.
Prowadząca postępowanie 
Iwona Tomczak 
specjalista ds. zbiorów, depozytów, inwentaryzacji

Data powstania: piątek, 26 sie 2022 14:41
Data opublikowania: piątek, 26 sie 2022 14:48
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4312 razy